Plany Jagódek na kwiecień

I tydzień
Słychać śpiew wśród drzew i chmur , to artystów ptasich chór
Cele ogólne;
- Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody , dostrzeganie bieżących zmian i pogłębiania wiedzy dzieci z zakresu ornitologii;
- Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych;
- Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych;
- Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich

      Il tydzień
 Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło
Cele ogólne;
- Ćwiczenie prawidłowego funkcjonowania aparatu oddechowego i artykulacyjnego;
- Uświadomienie potrzeby hodowania niektórych roślin jako niezbędnych do 
   wyżywienia człowieka;
- Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska
   wiejskiego - podwórka ;
- Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie oraz klasyfikowanie
   według cech jakościowych;
- Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich;

      III tydzień
Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza
Cele ogólne;
- Wyrabianie nawyków prozdrowotnych;
- Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności
   przedszkolnej;
- Dbanie o zmysły - posługiwanie się głosem o umiarkowanym natężeniu, unikanie krzyku w 
   zabawie
- Kształtowanie nawyku dbania o czystość w najbliższym otoczeniu;
- Kształtowanie umiejętności językowych , wzbogacanie słownictwa;
- Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.

     IV tydzień 
Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!
Cele ogólne;
- Kształtowanie szacunku do przyrody w jej naturalnej formie;
- Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony;
- Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia;
- Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

 

05 kwietnia 2016

ZOBACZ TAKŻE:

13 stycznia 2020
Drodzy Państwo!  Zachęcamy do udziału w  akcji charytatywnej organizowanej przez nasze przedszkole. Dzięki naszym partnerom dary dla zwierząt można również zostawiać w przychodni weterynaryjnej LOVET przy ul. Spółdzielczej 33C (wejście
19 grudnia 2019
9.01.2020r. w naszym przedszkolu odbędzie się bal karnawałowy. Prosimy, aby na ten dzień przygotować dzieciom stroje karnawałowe.

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH