Plany Jagódek na maj

Jagódki na maj

 

   

I tydzień
     

Ktoś nam niebo pomalował. Witaj tęczo kolorowa
   

Cele ogólne;
-  Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych 
    wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu;
-  Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;
-   Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody;
-   Uwrażliwienie na piękno otaczającego świata;

       

 II tydzień


       Wybrać zawód - trudna sprawa , dla nas jeszcze to zabawa


- Kształtowanie pojęć matematycznych przez zabawy matematyczne i dydaktyczne ;
- Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi , dostrzeganie , w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego ;
-  Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami ;
- Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola - podstawowe czynności ;
- Stworzenie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym;
- Rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego ;

         

III tydzień
       

Bukiet , prezent i cukierki , dziś rodziców dzień jest wielki


- Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu ;
- Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu ; 
- Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez działanie w grupie ;
- Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych , uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych;
- Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych - miłość;

         

IV tydzień


        Ruch tu wielki , dźwięków moc , z traw na łące miękki koc

 

- Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt ;
- Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych

i pochodnych ;
- Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle , biedronki , mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci
- Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy 
i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci ;
- Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

 

01 maja 2016

ZOBACZ TAKŻE:

13 stycznia 2020
Drodzy Państwo!  Zachęcamy do udziału w  akcji charytatywnej organizowanej przez nasze przedszkole. Dzięki naszym partnerom dary dla zwierząt można również zostawiać w przychodni weterynaryjnej LOVET przy ul. Spółdzielczej 33C (wejście
19 grudnia 2019
9.01.2020r. w naszym przedszkolu odbędzie się bal karnawałowy. Prosimy, aby na ten dzień przygotować dzieciom stroje karnawałowe.

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH