PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

Konto Rady Rodziców

56 1050 1230 1000 0023 5357 3807 

 

Opłaty za przedszkole:

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468

 

Deklaracja dostępności

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

Tematyka Gwiazdek na kwiecień

I tydzień

 

Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

 

Cele ogólne;
- zdobywanie wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych, uświadomienie
   potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie, jakie korzyści przynosi to 
   człowiekowi,
- wspieranie dzieci w podejmowaniu prób globalnego czytania prostych 
   wyrazów,
- umożliwianie zdobywania doświadczeń w mówieniu oraz byciu słuchanym.

 

II tydzień

 

Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki

 

Cele ogólne;
- zapoznanie z tradycją i zwyczajami związanymi ze świętami Wielkanocnymi
- doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczania i porównywania
   liczby elementów w zbiorze,
- przygotowanie do nauki pisania- kształtowanie lepszej koordynacji wzrokowo 
   - ruchowej i wyrabianie płynności ruchów ręki w kreśleniu szlaczków             literopodobnych zgodnie z kierunkiem kreślenia.

 

III tydzień

 

Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza

 

Cele ogólne;
- zapoznanie z zawodem lekarza, kształtowanie pozytywnego stosunku 
   do pracowników służby zdrowia
- wyrabianie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych, przyzwyczajanie 
   dbania o sprawność fizyczną i własne zdrowie.

 

IV tydzień

 

Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!
- kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody
   I obowiązku dbania o nią,
- czynny udział w akcji propagującej idee ekologiczne ( akcja,,Sprzątanie Świata")
-  rozwijanie umiejętności grupowania, porządkowania różnych rzeczy.

 

31 marca 2017

ZOBACZ TAKŻE:

06 listopada 2020
Serdecznie zapraszamy dzieci z wszystkich grup do udziału w konkursie- atrakcyjne nagrody czekają. Zobacz zasady i weź udział

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W GLIWICACH

 

DLA RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram