Tematyka Gwiazdek na luty

I tydzień


O zwierzętach swych pamiętaj - nakarm , przytul nie od święta


Cele ogólne ;

  • Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym i hodowlanymi w domach ( uwrażliwienie na ich potrzeby ),
  • Budzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych , chęci do samodzielnego czytania.

 

II tydzień


Do sklepów wyruszamy , gdy zakupy zrobić mamy

 

Cele ogólne;

  • Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy
  • Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia , dodawania , odejmowania, a także rozdzielania po kilka.

 

III tydzień


Podróżować każdy może : na rowerze, na motorze

 

Cele ogólne;

  • Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania,
  • Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej , zgodnej pracy w zespołach i całej grupie.

 

IV tydzień


Taki nastrój jest w teatrze , że zachwycam się gdy patrzę

  • Wprowadzenie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacanie słownictwa  w tym zakresie,
  • Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo.

 

31 stycznia 2017

ZOBACZ TAKŻE:

29 maja 2020
Od 1 czerwca nasze przedszkole wznawia dzialalność opiekuńczą w obostrzeniach sanitarnych i w nowej organizacji. Przypominamy, ze działalność wznawiamy dla najbardziej potrzebujacych rodziców oraz, ze nadal w naszym regionie istnieje

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH