Tematyka Gwiazdek na maj

I tydzień
Ktoś nam niebo pomalował. Witaj tęczo kolorowa!
Cele ogólne;
- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny i lata;
- zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji i swobodnego eksperymentowania z kolorami, plamą i linią;
- uwrażliwienie dzieci na piękno polskich krajobrazów;

 

II tydzień
Ruch tu wielki , dźwięków moc, z traw na łące miękki koc
Cele ogólne;
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców;
- rozwijanie zdolności do przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej;
- kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania;
- rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych 

 

III tydzień
Wybrać zawód- trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa
Cele ogólne;
- zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów z najbliższego otoczenia;
- rozwijanie chęci służenia innym i niesienia pomocy;
- wdrażanie do przewidywania dobrych i złych skutków sytuacji życiowych oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z różnych zachowań;
- rozwijanie intuicji geometrycznej.

 

IV tydzień 
Bukiet, prezent i cukierki , dziś rodziców dzień jest wielki
Cele ogólne;
- kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków;
- uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z innymi;
- budzenie u dzieci poczucia własnej wartości i wiary we własne siły przez angażowanie ich w organizowanie akademii z okazji Dnia Rodziny
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat w sposób zrozumiały dla otoczenia i formułowania myśli w formie zdań poprawnych gramatycznie i składniowo.

 

02 maja 2017

ZOBACZ TAKŻE:

01 lipca 2020
Dziękując Wam Kochani Rodzice za współpracę w tym najtrudniejszym roku szkolnym żywię nadzieję, że spotkamy się w normalnych warunkach po wakacjach. Życzę wspaniałej pogody, bezpiecznego wypoczynku i za wszystko, co
01 lipca 2020
Z dniem 30 czerwca br. konto Rady Rodziców z przyczyn obiektywnych zostaje zamknięte. Proszę o niedokonywanie wpłat.

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH