Tematyka Iskierek na maj

TEMATYKA ZAJĘĆ W MAJU

1. Ktoś nam niebo pomalował, witaj tęczo kolorowa!
2. Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc.
3. Wybrać zawód - trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa.
4. Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki.

 

W maju będziemy doskonalić umiejętności rozpoznawania i nazywania barw podstawowych i pochodnych. Utrwalimy wiadomości na temat zjawisk pogodowych typowych dla wiosny.

 

Będziemy obserwować wybrane owady, zwrócimy uwagę na ich pożyteczność i kształtować będziemy sposób zachowania w stosunku do zwierząt.
Podczas zajęć poznamy wybrane zawody oraz obowiązki związane z pracą ludzi w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola.

 

Zaprosimy Rodziców do przedszkola na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty.

 

Podczas zajęć i zabaw szczególną uwagę zwrócimy na:

doskonalenie mowy (samodzielne układanie wielozdaniowych wypowiedzi na zadany temat), kształtowanie pojęć matematycznych (porównywanie, przeliczanie, klasyfikowanie),rozwijanie umiejętności ruchowych (wyzwalanie ekspresji i doskonalenie sprawności motorycznej),współdziałanie w grupie, wzajemne relacje, uprzejme zachowanie i formy grzecznościowe.


 

 

12 maja 2017

ZOBACZ TAKŻE:

30 marca 2020
Kochani Rodzice !  Od dziś oficjalnie (a poprzednio także, ale bez prawnych przesłanek) prowadzimy pracę zdalnie. Oznacza to, że nauczyciele wysyłają Wam (ustalonymi wspólnie kanałami komunikacji ) propozycje zajęć i
30 marca 2020
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego wydłużono i okres składania wniosków do dnia 8 kwietnia 2020 r. Prosimy o składanie podpisanych wniosków wraz z potwierdzającymi dokumentami w kopercie do skrzynki

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH