Tematyki zajęć - Gwiazdki

 Przyjaciół poznać czas , przedszkole wita nas

 1.      tydzień - Cele ogólne;
  1. zapoznanie dzieci z Kajtkiem (bohaterem ,,Książki pięciolatka");
  2. wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w ,,Kodeksie Przedszkolaka"
  3. utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola  ( podczas zabaw  w sali , na podwórku, w szatni itp.)
  4. kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i  prostych sytuacjach zadaniowych ;
  5. włączenie w życie grupy nowego kolegi Przemka - okazywanie troski i opiekuńczości;

   W moim domu nie nudzi się nikomu
    
 2. tydzień - Cele ogólne;
  1. uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych  ( znajomych i obcych)
  2. wzmacnianie  w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania samodzielnych działań, kształtowania umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki ;
  3. rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań  oraz wypowiadania się na różne sposoby;

   Stop ! Uwaga ! Niebezpiecznie ! Zasad naucz się koniecznie!
    
 3. tydzień - Cele ogólne;
  1. umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz przewidywania skutków i konsekwencji różnych działań;
  2. organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka ;
  3. wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i myślenia;

   Każdy czyścioch Ci to powie , mycie to jest samo zdrowie
    
 4. tydzień - Cele ogólne;
  1. kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycia rąk, twarzy, zębów;
  2. wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo- skutkowego i przewidywania następstw;
  3. wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy  przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;
  4. kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy. Dbałość o zachowanie czystości;

 

19 września 2016

ZOBACZ TAKŻE:

21 stycznia 2020
Więcej zdjęć z Balu karnawałowego 2020 na naszym Dysku tutaj.
21 stycznia 2020
Serdecznie gratulujemy Pawełkowi W., Hani S., Oli N., Igusi S., Izuni B., Kubusiowi K. i Tomusiowi O. z grupy SÓWEK za zdobycie uznania Jury w Konkursie Plastycznym "Świąteczne Aniołki" organizowanym

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH