Alert higieniczny!

W związku  ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa w Polsce podnosimy standardowe czynności higieniczne i prosimy Rodziców o ścisłą współpracę:

1. Prawidłowe i częste mycie rąk ( dezynfekcja płynem tylko dorośli ).

2. Zawieszenie  ( do odwołania ) wyjść i wycieczek w miejsca publiczne. 

3. Zaprzestanie mycia zębów w przedszkolu ( zabranie szczoteczek i kubków). 

4. Zaprzestanie przynoszenia pluszaków, poduszek itp. przedmiotów .

5. Codzienna dezynfekcja klamek, poręczy i miejsc często dotykanych rękoma.

6. Inne rutynowe czynności osób sprzątających mających na celu podniesienie bezpieczeństwa higienicznego.

Dlatego też PROSIMY rodziców o bezwzględne przestrzeganie zasady:

Nie wnoszenia na obuwiu zewnętrznym zanieczyszczeń czyli wchodzenia na strefę czystą tylko w ochraniaczach.

Nie przyprowadzania dzieci zakatarzonych, ze złym samopoczuciem, z gorączką lub biegunką itp.

Wnosimy sobie prawo odsyłania dzieci z w.w. objawami. 

W obecnej sytuacji prosimy o pomoc i współpracę. Nie rozsiewamy zarazków i paniki. Zgłaszamy przypadki chorób dzieci.

 

Dziękuję i pozdrawiam 

Bożena Kobierska

 

11 marca 2020

ZOBACZ TAKŻE:

30 marca 2020
Kochani Rodzice !  Od dziś oficjalnie (a poprzednio także, ale bez prawnych przesłanek) prowadzimy pracę zdalnie. Oznacza to, że nauczyciele wysyłają Wam (ustalonymi wspólnie kanałami komunikacji ) propozycje zajęć i
30 marca 2020
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego wydłużono i okres składania wniosków do dnia 8 kwietnia 2020 r. Prosimy o składanie podpisanych wniosków wraz z potwierdzającymi dokumentami w kopercie do skrzynki

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH