PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

Konto Rady Rodziców

56 1050 1230 1000 0023 5357 3807 

 

Opłaty za przedszkole:

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468

 

Deklaracja dostępności

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

Dyżur wakacyjny w lipcu 2021 - zapisy do PM18

Drodzy Rodzice !

 

Rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Gliwicach na dyżur wakacyjny – lipiec 2021

 

 

Zasady ogólne

 

 • Zapisy na dyżur wakacyjny dotyczą okresu : 01.07.2021 - 31.07.2021 r.
 • Liczbę miejsc oraz szczegółowe zasady organizacji dyżuru wakacyjnego określa Dyrektor PM18  w Gliwicach.

 

Zasady i terminy przyjmowania na dyżur wakacyjny

 

 • Rodzice pobierają wniosek /deklarację na dyżur wakacyjny ze strony internetowej www.przedszkole.gliwice.pl z zakładki dokumenty
 • Wypełniony wniosek rodzice/opiekunowie  składają osobiście w sekretariacie lub do skrzynki umieszczonej na budynku Przedszkola Miejskiego Nr 18 przy ul. Brzozowej 50 w Gliwicach w terminie : od 10.05.2021 r do 31.05.2021.
 • Informacja o nieprzyjęciu dziecka na dyżur będzie udzielana telefonicznie w dniach 01–07.06.2021   oraz będzie wywieszona lista w przedszkolu dzieci przyjętych i nieprzyjętych
 • Warunkiem uczęszczania dziecka na dyżur będzie uiszczenie opłat za pobyt i wyżywienie do dnia 10 lipca 2021 r.  O wysokości opłat referent ds. przedszkola będzie informował poprzez wystawione kwity do dnia 5 lipca 2021 r.

 

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

 

 • Na dyżur wakacyjny przyjmowane są dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego Nr 8 w ZSP nr 8 w Gliwicach oraz Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Gliwicach.
 • Na dyżur przyjmowane są dzieci rodziców, którzy mają uregulowane opłaty za pobyt i wyżywienie na bieżąco.
 • Na dyżur przyjmowane są dzieci rodziców pracujących. Rodzice ubiegający się o miejsce do dokumentów dołączają aktualne zaświadczenia od pracodawców o zatrudnieniu.
 • O przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny mogą ubiegać się dzieciw wieku od 3 do 6 lat.
 • O przyjęciu na dyżur decydują kryteria, terminowość i ewentualnie Komisja Rekrutacyjna PM 18

 

 

Pobierz kartę zgłoszeniową tutaj.

07 maja 2021

ZOBACZ TAKŻE:

06 listopada 2020
Serdecznie zapraszamy dzieci z wszystkich grup do udziału w konkursie- atrakcyjne nagrody czekają. Zobacz zasady i weź udział

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W GLIWICACH

 

DLA RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram