PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

Konto Rady Rodziców

56 1050 1230 1000 0023 5357 3807 

 

Opłaty za przedszkole:

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468

 

Deklaracja dostępności

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

Dyżur wakacyjny w sierpniu 2021 - zapisy do ZSP 8

Drodzy Rodzice !

 

Rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola Miejskiego Nr 8 w ZSP nr 8 w Gliwicach na dyżur wakacyjny.

 

 

Zasady ogólne

 

 • Dyżur wakacyjny prowadzi Przedszkole Miejskie nr 8 w ZSP nr w budynku przy ul. Horsta Bienka 19 w Gliwicach.
 • Zapisy na dyżur wakacyjny dotyczą okresu : 01.08.2021 - 31.08.2021 r.
 • Liczbę miejsc oraz szczegółowe zasady organizacji dyżuru wakacyjnego określa Dyrektor ZSP nr 8 w Gliwicach.

 

Zasady i terminy przyjmowania na dyżur wakacyjny

 

 • Rodzice pobierają wniosek na dyżur wakacyjny ze strony internetowej www.zsp8.edu.pl
 • Wypełniony wniosek składają do skrzynki umieszczonej na budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 przy ul. Horsta Bienka 19 w Gliwicach w terminie : od 10.05.2021 r do 31.05.2021.
 • Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka na dyżur będzie udzielana telefonicznie w dniach 7–11.06.2021 pod numerem telefonu: 32 231 39 32.
 • Rodzice dzieci przyjętych są zobligowani do wypełnienia deklaracji pobytui stosownych oświadczeń obligujących do uiszczenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wyżywienie. Deklaracjei oświadczenia będą dostępne do pobrania na stronie internetowej www.zsp8.edu.pl od 7 czerwca 2021 r.
 • Warunkiem uczęszczania dziecka na dyżur będzie uiszczenie opłat za pobyt i wyżywienie do dnia 10 sierpnia 2021 r. O wysokości opłat referent ds. przedszkola będzie informował do dnia 5 sierpnia 2021 r.

 

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

 

 • Na dyżur wakacyjny przyjmowane są dzieci uczęszczającedo Przedszkola Miejskiego Nr 8 w ZSP nr 8 w Gliwicach oraz Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Gliwicach.
 • Na dyżur przyjmowane są dzieci rodziców pracujących. Rodzice ubiegający się o miejsce do dokumentów dołączają aktualne zaświadczenia od pracodawców o zatrudnieniu.
 • O przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny mogą ubiegać się dzieciw wieku od 3 do 6 lat.
 • O przyjęciu na dyżur decyduje kolejność zgłoszeń.

 

07 maja 2021

ZOBACZ TAKŻE:

06 listopada 2020
Serdecznie zapraszamy dzieci z wszystkich grup do udziału w konkursie- atrakcyjne nagrody czekają. Zobacz zasady i weź udział

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W GLIWICACH

 

DLA RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram