Gwiazdki - Tematyka w maju 2018

I tydzień
Tęczowa łąka
Cele ogólne:
- wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańcach
- kształtowanie empatycznego stosunku do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej chronienia
- poznanie roślin i zwierząt łąkowych objętych ochroną gatunkową
- doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych
- uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą
- doskonalenie umiejętności odejmowania

 

II tydzień
Muzyka która łączy
Cele ogólne:
- zapoznanie z różnymi gatunkami muzyki - od klasycznej po współczesną.
- rozwijanie twórczej wyobraźni muzycznej podczas improwizacji rytmicznych, melodycznych, tanecznych i wokalnych
-  wzbogacenie wiadomości o instrumentach muzycznych
-  rozwijanie słuchu muzycznego oraz określanie cech utworów muzycznych, np. tempa, dynamiki
-  rozbudzanie pod wpływem muzyki wyobraźni i zachęcanie do różnych form ekspresji - plastycznej, ruchowej, słownej
- rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych oraz kształcenie poczucia rytmu

 

III tydzień
Uczciwość na co dzień
Cele ogólne:
- budowanie w grupie atmosfery opartej na wzajemnym zaufaniu
- doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i okazywania uczuć
- przewidywania skutków nieprawidłowych postaw izachowań opartych na nieuczciwości
- dokonywanie oceny moralnej bohaterów literackich oraz korzystanie z pozytywnych wzorców zachowań
- doskonalenie umiejętności klasyfikowania figur geometrycznych ze względu na cechy jakościowe, utrwalenie liczebników porzątkowych
- utrwalenie poznanych liter, doskonalenie umiejętności czytania

 

IV tydzień
W domu najlepiej
Cele ogólne:
-  wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, zachęcanie do kultywowania zainteresowań, tradycji i zwyczajów
-  uświadomienie własnej roli w rodzinie oraz wdrażanie do sumiennego wypełniania obowiązków domowych
-   rozbudzanie zainteresowania pracą zawodową rodziców oraz podkreślanie jej społecznego znaczenia
-   wzbogacanie czynnego słownika dzieci o pojęcia związane z poznawaniem z poznawaniem zawodów
-   uświadomienie znaczenia aktywnych form spędzania wolnego czasu
-   wdrażanie do pamiętania o najbliższych, wspólnego przeżywania ważnych chwil
-   doskonalenie umiejętności czytania
-   Doskonalenie umiejętności dodawania

 

17 maja 2018

ZOBACZ TAKŻE:

21 stycznia 2020
Więcej zdjęć z Balu karnawałowego 2020 na naszym Dysku tutaj.
21 stycznia 2020
Serdecznie gratulujemy Pawełkowi W., Hani S., Oli N., Igusi S., Izuni B., Kubusiowi K. i Tomusiowi O. z grupy SÓWEK za zdobycie uznania Jury w Konkursie Plastycznym "Świąteczne Aniołki" organizowanym

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH