Gwiazdki - Tematyka zajęć - październik 2019

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

W zdrowym ciele zdrowy duch 
•    Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.
•    Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.
•    Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.
•    Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

       2.  Jesienią w parku 
•    Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
•    Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
•    Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.
•    Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.

        3. Jesienią w lesie 

        4. Przygotowania do zimy.


W ciągu całego miesiąca będziemy: 
•    Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
•    Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
•    Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.
•    Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.


 

 

02 października 2019

ZOBACZ TAKŻE:

30 marca 2020
Kochani Rodzice !  Od dziś oficjalnie (a poprzednio także, ale bez prawnych przesłanek) prowadzimy pracę zdalnie. Oznacza to, że nauczyciele wysyłają Wam (ustalonymi wspólnie kanałami komunikacji ) propozycje zajęć i
30 marca 2020
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego wydłużono i okres składania wniosków do dnia 8 kwietnia 2020 r. Prosimy o składanie podpisanych wniosków wraz z potwierdzającymi dokumentami w kopercie do skrzynki

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH