PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

Konto Rady Rodziców

56 1050 1230 1000 0023 5357 3807 

 

Opłaty za przedszkole:

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468

 

Deklaracja dostępności

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

Gwiazdki - Tematyka zajęć - wrzesień 2019

Witamy w Gwiazdkach. 
Jesteśmy najstarszą grupą czyli ,,zerówką", mamy po 6 lat i jest to nasz ostatni rok w przedszkolu. W tym roku będziemy utrwalać zdobytą wiedzę, a także rozwijać nasze zainteresowania.


Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
1.W moim przedszkolu
•    Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
•    Przypomnienie topografii przedszkola.
•    Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
•    Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
2. Moja miejscowość 
•    Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
•    Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.
•    Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
3. Ja, ty i środowisko.
•    Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała, w tym w j.angielskim
•    Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.
4. Dary jesieni 
•    Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.
•    Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.
•    Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, klasyfikowania przedmiotów wg określonych cech, nazywanie wybranych figur

W trakcie całego miesiąca będziemy:
•    Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.
•    Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;
•    Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
•    Nauka piosenek i tańców do Jesiennego Koncertu.
•    Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom, udział w zajęciach cyklicznych pt ,,Filharmonia w przedszkolu".


 

 

02 września 2019

ZOBACZ TAKŻE:

06 listopada 2020
Serdecznie zapraszamy dzieci z wszystkich grup do udziału w konkursie- atrakcyjne nagrody czekają. Zobacz zasady i weź udział

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W GLIWICACH

 

DLA RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram