Gwiazdki: Tematyka kwiecień 2018

I tydzień
Oznaki wiosny
Cele ogólne;
- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny
- poznanie przysłowia, oraz zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla kwietnia
- wzbogacenie wiedzy na temat ptaków oraz uświadomienie potrzeby chronienia niektórych gatunków 
- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata
- doskonalenie umiejętności odczytywania informacji przedstawionych za pomocą symbolicznego zapisu

 

II tydzień
Ekologiczny świat
Cele ogólne;
- kształtowanie postaw , zachowań i nawyków proekologicznych
- budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego
- uświadomienie konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników i zmniejszenia ich objętości
- poznanie zasad działania recyklingu prowadzącego do ponownego przetworzenia odpadów
- rozumienie potrzeby planowania zakupów oraz wybierania produktów , opakowań i toreb ekologicznych
- dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety oraz wskazywanie przyczyn ich powstawania
- budowanie wizji pozytywnego , ekologicznego świata przyjaznego dla ludzi , roślin i zwierząt

 

III tydzień
Historia ukryta w legendach
Cele ogólne;
- budzenie świadomości narodowej oraz wzbogacanie wiedzy o własnym kraju
- zapoznanie z wybranymi regionami Polski oraz ich historią , tradycjami i legendami
- dostrzeganie piękna i różnorodności architektury oraz poznanie charakterystycznych miejsc i zabytków wybranych miast
- wzmacnianie więzi z rodzinną miejscowością i własnym regionem
- wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich


IV tydzień
Świat dla odważnych
Cele ogólne; 
- doskonalenie umiejętności odczytywania , nazywania i wyrażania stanów emocjonalnych
- wzbudzanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości
- dostrzeganie pozytywnych wzorców zachowań w sytuacjach trudnych
- uświadomienie, że każdy ma prawo do popełniania błędów , szczególnie podczas nabywania nowych umiejętności
- kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego w celu przewidywania skutków własnych działań
- budowanie uczucia zaufania i bezpieczeństwa w grupie rówieśniczej
- ustalanie ciężaru przedmiotów
- doskonalenie orientacji w przestrzeni

 

10 kwietnia 2018

ZOBACZ TAKŻE:

21 stycznia 2020
Więcej zdjęć z Balu karnawałowego 2020 na naszym Dysku tutaj.
21 stycznia 2020
Serdecznie gratulujemy Pawełkowi W., Hani S., Oli N., Igusi S., Izuni B., Kubusiowi K. i Tomusiowi O. z grupy SÓWEK za zdobycie uznania Jury w Konkursie Plastycznym "Świąteczne Aniołki" organizowanym

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH