PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

Konto Rady Rodziców

56 1050 1230 1000 0023 5357 3807 

 

Opłaty za przedszkole:

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468

 

Deklaracja dostępności

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

Jagódki - Tematyka na marzec 2019

Tematyka Marzec

 

1.Ziemia – nasza planeta
Dziecko:
•    Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczących życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym
•    Rozpoznaje litery, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter 
•    Doskonali umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie od 1 do 10
•    Rozwija naturalną kreatywność w różnych formach aktywności
•    Poznaje zwierzęta mieszkające w różnych częściach świata
•    Eksperymentuje podczas zabawy badawczej
•    Pozna ciekawe miejsca na ziemi
•    Dowie się jak wyglądało Życie w czasach dinozaurów

 

2.Życie na naszej planecie
Dziecko:
•    Zapoznaje się z pracą podróżnika
•    Porównuje przedmioty ze względu na określoną cechę
•    Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
•    Tworzy w ulubionej technice plastycznej
•    Rozpoznaje litery „Ł”, „ł”
•    Podejmuje próby poszukiwania odpowiedzi na tematy związane z odkrywaniem świata
•    Przelicza elementy zbiorów

 

3.Kosmos  -  co to takiego?
Dziecko:
•    Rozwija umiejętności wypowiadania się na temat pełnym zdaniem
•    Klasyfikuje obrazki ze względu na kształt
•    Przyporządkowuje określone cyfry do oznaczania właściwej liczebności zbioru
•    Rozróżnia podstawowe figury geometryczne
•    Rozwija umiejętności określania kierunków przedmiotów i wskazuje ich położenie względem własnej osoby
•    Odróżnia elementy świata rzeczywistego od fikcji
•    Pogłębi wiedzę o kosmosie
•    Dowie się, co to znaczy wszechświat
•    Obserwuje zjawiska związane z pojęciami: grawitacja , ciężar

 

4.Duzi i mali obrońcy przyrody
Dziecko:
•    Układa rytmy z przedmiotów, rozróżnia podstawowe figury geometryczne
•    Posługuje się pojęciami dotyczącymi ochrony przyrody
•    Wie, jak segregować śmieci
•    Poznaje zawody wykonywane przez osoby z najbliższego otoczenia
•    Dowiaduje się gdzie wędrują śmieci
•    Wie że każdy powinien szanować przyrodę
•   Wymienia nazwę swojego kraju, wie, gdzie na mapie są położone rzeki i lasy

 

08 marca 2019

ZOBACZ TAKŻE:

06 listopada 2020
Serdecznie zapraszamy dzieci z wszystkich grup do udziału w konkursie- atrakcyjne nagrody czekają. Zobacz zasady i weź udział

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W GLIWICACH

 

DLA RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram