Jagódki - Tematyka na marzec 2019

Tematyka Marzec

 

1.Ziemia – nasza planeta
Dziecko:
•    Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczących życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym
•    Rozpoznaje litery, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter 
•    Doskonali umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie od 1 do 10
•    Rozwija naturalną kreatywność w różnych formach aktywności
•    Poznaje zwierzęta mieszkające w różnych częściach świata
•    Eksperymentuje podczas zabawy badawczej
•    Pozna ciekawe miejsca na ziemi
•    Dowie się jak wyglądało Życie w czasach dinozaurów

 

2.Życie na naszej planecie
Dziecko:
•    Zapoznaje się z pracą podróżnika
•    Porównuje przedmioty ze względu na określoną cechę
•    Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
•    Tworzy w ulubionej technice plastycznej
•    Rozpoznaje litery „Ł”, „ł”
•    Podejmuje próby poszukiwania odpowiedzi na tematy związane z odkrywaniem świata
•    Przelicza elementy zbiorów

 

3.Kosmos  -  co to takiego?
Dziecko:
•    Rozwija umiejętności wypowiadania się na temat pełnym zdaniem
•    Klasyfikuje obrazki ze względu na kształt
•    Przyporządkowuje określone cyfry do oznaczania właściwej liczebności zbioru
•    Rozróżnia podstawowe figury geometryczne
•    Rozwija umiejętności określania kierunków przedmiotów i wskazuje ich położenie względem własnej osoby
•    Odróżnia elementy świata rzeczywistego od fikcji
•    Pogłębi wiedzę o kosmosie
•    Dowie się, co to znaczy wszechświat
•    Obserwuje zjawiska związane z pojęciami: grawitacja , ciężar

 

4.Duzi i mali obrońcy przyrody
Dziecko:
•    Układa rytmy z przedmiotów, rozróżnia podstawowe figury geometryczne
•    Posługuje się pojęciami dotyczącymi ochrony przyrody
•    Wie, jak segregować śmieci
•    Poznaje zawody wykonywane przez osoby z najbliższego otoczenia
•    Dowiaduje się gdzie wędrują śmieci
•    Wie że każdy powinien szanować przyrodę
•   Wymienia nazwę swojego kraju, wie, gdzie na mapie są położone rzeki i lasy

 

08 marca 2019

ZOBACZ TAKŻE:

01 lipca 2020
Dziękując Wam Kochani Rodzice za współpracę w tym najtrudniejszym roku szkolnym żywię nadzieję, że spotkamy się w normalnych warunkach po wakacjach. Życzę wspaniałej pogody, bezpiecznego wypoczynku i za wszystko, co
01 lipca 2020
Z dniem 30 czerwca br. konto Rady Rodziców z przyczyn obiektywnych zostaje zamknięte. Proszę o niedokonywanie wpłat.

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH