Jeżyki - Tematyka kwiecień 2019

KWIECIEŃ

 

1. Spotkania na łące

Dziecko: 

• Obserwuje wiosenną przyrodę.

• Poznaje wybrane zwierzęta i rośliny łąkowe.

• Przelicza w zakresie 1-6.

• Nazywa zwierzęta gospodarskie i ich młode.

• Określa położenie przedmiotów w przestrzeni.

• Rozumie znaczenie spożywania produktów mlecznych dla zdrowia.


2. Powietrze wokół nas

Dziecko: 

• Interpretuje treść utworu literackiego.

• Przeprowadza zabawy badawcze i doświadczenia związane z powietrzem.

• Poznaje urządzenia wykorzystujące powietrze.

• Kształtuje postawę proekologiczną.

• Określa pogodę i dokonuje pomiarów temperatury.

• Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas korzystania z ognia.

 

3. A ja rosnę i rosnę

Dziecko:

• Zna zasady zachowania i postępowania w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.

• Klasyfikuje elementy według dwóch i/lub więcej cech.

• Wskazuje na obrazkach zachowania aprobowane społecznie.

• Dokonuje prostych pomiarów za pomocą narzędzi i przedmiotów.

• Zna swoje umiejętności i potrafi je zaprezentować.

• Wypowiada się zgodnie z tematem, poprawnie językowo.

 

4. Lany poniedziałek

Dziecko: 

• Wykonuje proste działania matematyczne na konkretach.

• Zakłada hodowlę roślin.

• Poznaje tradycje wielkanocne.

• Wypowiada się na temat rodziny i zwyczajów świątecznych.

• Rozpoznaje przedmioty różnymi zmysłami.

• Starannie i estetycznie wykonuje prace plastyczne.

 

07 kwietnia 2019

ZOBACZ TAKŻE:

30 marca 2020
Kochani Rodzice !  Od dziś oficjalnie (a poprzednio także, ale bez prawnych przesłanek) prowadzimy pracę zdalnie. Oznacza to, że nauczyciele wysyłają Wam (ustalonymi wspólnie kanałami komunikacji ) propozycje zajęć i
30 marca 2020
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego wydłużono i okres składania wniosków do dnia 8 kwietnia 2020 r. Prosimy o składanie podpisanych wniosków wraz z potwierdzającymi dokumentami w kopercie do skrzynki

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH