PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

Konto Rady Rodziców

56 1050 1230 1000 0023 5357 3807 

 

Opłaty za przedszkole:

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468

 

Deklaracja dostępności

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

Jeżyki - Tematyka na luty 2019

1.Jest woda – jest życie  

 

Dziecko:

Poznaje uproszony schemat obiegu wody w przyrodzie.

• Uczestniczy w zabawach badawczych i poznaje właściwości wody.

• Zgodnie współtworzy zbiorową pracę plastyczną.

• Wie, jakie znaczenie ma woda dla człowieka, roślin i zwierząt.

• Uczy się tekstu i melodii i śpiewa piosenkę.

• Zna środowiska wodne i żyjące w nich zwierzęta.

• Klasyfikuje pojazdy ze względu na obszar poruszania.

 

2.Odpływamy w świat marzeń

 

Dziecko:

Potrafi ocenić realność i prawdopodobieństwo zdarzeń.

• Formułuje dłuższe wypowiedzi poprawne językowo.

• Przekształca swoje myśli na obraz.

• Przelicza elementy w dostępnym zakresie.

• Przeprowadza doświadczenia i wyciąga wnioski.

• Rozpoznaje i poprawnie nazywa figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

 

3.Kolory i dźwięki wody

 

Dziecko:

Rozpoznaje, nazywa i naśladuje dźwięki wody.

• Uczy się wiersza na pamięć, dostosowuje ton głosu do charakteru utworu.

• Gra na samodzielnie wykonanych instrumentach perkusyjnych.

• Przelicza w zakresie od 1 do 6. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

• Poznaje nową technikę plastyczną – „mokre w mokrym”.

• Dostrzega rytm i potrafi go kontynuować. 


 

 

11 lutego 2019

ZOBACZ TAKŻE:

06 listopada 2020
Serdecznie zapraszamy dzieci z wszystkich grup do udziału w konkursie- atrakcyjne nagrody czekają. Zobacz zasady i weź udział

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W GLIWICACH

 

DLA RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram