Jeżyki - Tematyka na luty 2019

1.Jest woda – jest życie  

 

Dziecko:

Poznaje uproszony schemat obiegu wody w przyrodzie.

• Uczestniczy w zabawach badawczych i poznaje właściwości wody.

• Zgodnie współtworzy zbiorową pracę plastyczną.

• Wie, jakie znaczenie ma woda dla człowieka, roślin i zwierząt.

• Uczy się tekstu i melodii i śpiewa piosenkę.

• Zna środowiska wodne i żyjące w nich zwierzęta.

• Klasyfikuje pojazdy ze względu na obszar poruszania.

 

2.Odpływamy w świat marzeń

 

Dziecko:

Potrafi ocenić realność i prawdopodobieństwo zdarzeń.

• Formułuje dłuższe wypowiedzi poprawne językowo.

• Przekształca swoje myśli na obraz.

• Przelicza elementy w dostępnym zakresie.

• Przeprowadza doświadczenia i wyciąga wnioski.

• Rozpoznaje i poprawnie nazywa figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

 

3.Kolory i dźwięki wody

 

Dziecko:

Rozpoznaje, nazywa i naśladuje dźwięki wody.

• Uczy się wiersza na pamięć, dostosowuje ton głosu do charakteru utworu.

• Gra na samodzielnie wykonanych instrumentach perkusyjnych.

• Przelicza w zakresie od 1 do 6. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

• Poznaje nową technikę plastyczną – „mokre w mokrym”.

• Dostrzega rytm i potrafi go kontynuować. 


 

 

11 lutego 2019

ZOBACZ TAKŻE:

01 lipca 2020
Dziękując Wam Kochani Rodzice za współpracę w tym najtrudniejszym roku szkolnym żywię nadzieję, że spotkamy się w normalnych warunkach po wakacjach. Życzę wspaniałej pogody, bezpiecznego wypoczynku i za wszystko, co
01 lipca 2020
Z dniem 30 czerwca br. konto Rady Rodziców z przyczyn obiektywnych zostaje zamknięte. Proszę o niedokonywanie wpłat.

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH