Jeżyki: Tematyka na czerwiec 2019

TEMATYKA  czerwiec 

  1. Spotkanie z dziećmi świata 
  2. Podróże podniebne i nie tylko
  3.  Polska z lotu ptaka
  4. Podróż przez cztery żywioły


Dziecko:

 • Zna prawa dziecka i wie, że powinno oczekiwać ich przestrzegania.

• Wie, że wszyscy ludzie mają takie same prawa.

• Poznaje wybrane kontynenty i kraje, ich mieszkańców, zwyczaje oraz faunę i florę.

• Doskonali percepcję wzrokową i sprawność grafomotoryczną.

• Wykonuje prace plastyczno-techniczne inspirowane kulturą innych krajów.

• Rozpoznaje i nazywa pojazdy lądowe, wodne i powietrzne.

• Przelicza i porównuje liczebność elementów.

• Wykonuje doświadczenia związane z unoszeniem się i lataniem.

• Poznaje maszyny latające.

• Zdobywa podstawową wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej.

• Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas podróżowania.

• Gromadzi informacje na temat swojej okolicy.

• Wie, że mieszka w Polsce, zna nazwę stolicy i symbole narodowe.

• Poznaje legendy Warszawy i Krakowa.

• Uczy się zasad bezpieczeństwa  obowiązujących w czasie letniego wypoczynku.

• Poprawnie wskazuje i nazywa strony ciała.

• Zgodnie współpracuje z grupą w czasie wspólnych zadań.

• Utrwala wiedzę o poznanych żywiołach i związanych z nimi zjawiskach. 

• Prawidłowo formułuje wypowiedzi na podany temat, potrafi podzielić się swoją wiedzą.

• Przeprowadza doświadczenia i formułuje wnioski.

• Tworzy muzykę na instrumentach perkusyjnych.

 

03 czerwca 2019

ZOBACZ TAKŻE:

01 lipca 2020
Dziękując Wam Kochani Rodzice za współpracę w tym najtrudniejszym roku szkolnym żywię nadzieję, że spotkamy się w normalnych warunkach po wakacjach. Życzę wspaniałej pogody, bezpiecznego wypoczynku i za wszystko, co
01 lipca 2020
Z dniem 30 czerwca br. konto Rady Rodziców z przyczyn obiektywnych zostaje zamknięte. Proszę o niedokonywanie wpłat.

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH