PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

Konto Rady Rodziców

56 1050 1230 1000 0023 5357 3807 

 

Opłaty za przedszkole:

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468

 

Deklaracja dostępności

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

Jeżyki: Tematyka na maj 2019

Tematyka: Maj

  • Zefirek i jego drużyna 
  • Skrzydlate opowieści   
  • Rodzina ponad wszystko  

 

Dziecko:

 • Poznaje różne rodzaje wiatru i jego działanie.

• Wypowiada się na forum grupy na podany temat.

• Nazywa pojazdy i sprzęty unoszące się dzięki prądom powietrznym.

• Obserwuje i rejestruje pogodę. Posługuje się symbolami.

• Doskonali precyzję i poczucie estetyki, wykonując prace plastyczno-techniczne.

• Odgrywa role w zabawach teatralnych, posługując się ruchem i gestem.

• Uczy się korzystać z różnych źródeł informacji.

• Poznaje wybrane zwierzęta latające.

• Nazywa i klasyfikuje podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

• Przelicza za pomocą liczebników porządkowych.

• Wie, że są zmiany odwracalne i nieodwracalne.

• Potrafi dzielić się swoją wiedzą na forum grupy.

• Wymienienia imiona członków rodziny i opowiada o nich.

• Przelicza w zakresie 1-6.

• Zna nazwy wybranych zawodów i wiążące się z nimi atrybuty.

• Wie, jak okazać najbliższym miłość i szacunek.

• Uczestniczy w przygotowaniu spotkania z rodzicami.

• Potrafi odpowiednio zachować się na uroczystym spotkaniu.


 

 

06 maja 2019

ZOBACZ TAKŻE:

06 listopada 2020
Serdecznie zapraszamy dzieci z wszystkich grup do udziału w konkursie- atrakcyjne nagrody czekają. Zobacz zasady i weź udział

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W GLIWICACH

 

DLA RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram