Misie - Tematyka listopad 2019

TEMATYKA MIESIĄCA XI

1.    Moje miasteczko
( Dziecko):
- poprawnie stosuje pojęcia „ wysoki”, „ niski”,
- rozwija orientację w przestrzeni,
- klasyfikuje przedmioty ze względu na podane kryterium,
- doskonali umiejętność liczenia,
- bierze udział w zabawach ruchowych.
2.     Dawno, dawno temu
( Dziecko):
- buduje wielozdaniowe wypowiedzi,
- uczestniczy w zabawach naśladowczych,
- przestrzega reguł w zabawach,
- klasyfikuje przedmioty według określonego kryterium,
- określa kierunki,
- łączy elementy w pary, uwzględniając kolor oraz kształt.
3.    Bawimy się w króla i królową
( Dziecko):
- odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości,
- rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku,
- prawidłowo dzieli wyrazy na sylaby,
- wypowiada się w sposób zrozumiały dla innych,
- kreśli znaki literopodobne według wzoru,
- podejmuje zabawy konstrukcyjne według własnego planu.
4.    Śląsk- nasza mała Ojczyzna
( Dziecko):
- poznaje tradycje i zwyczaje Śląskie,
- zapoznaje się z zabawami śląskimi i wyliczankami,
- poznaje i przyrządza potrawy Śląskie ( kluski, szałot),
- uczestniczy w zabawach,
- słucha Śląskiej muzyki.

 

07 listopada 2019

ZOBACZ TAKŻE:

30 marca 2020
Kochani Rodzice !  Od dziś oficjalnie (a poprzednio także, ale bez prawnych przesłanek) prowadzimy pracę zdalnie. Oznacza to, że nauczyciele wysyłają Wam (ustalonymi wspólnie kanałami komunikacji ) propozycje zajęć i
30 marca 2020
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego wydłużono i okres składania wniosków do dnia 8 kwietnia 2020 r. Prosimy o składanie podpisanych wniosków wraz z potwierdzającymi dokumentami w kopercie do skrzynki

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH