Misie - Tematyka XI 2018


1.    W co i jak się bawić?
( Dziecko):
- wskazuje i nazywa części ciała,
- odczytuje informacje w formie graficznej,
- poznaje zasady współżycia w grupie i uczestniczy w tworzeniu kodeksu,
- ocenia zachowanie innych, porównując z ustalonymi zasadami,
- uważnie słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat.

2.    Co nam daje ogień?
( Dziecko):
- poznaje właściwości ognia i jego korzyści dla człowieka,
- rozpoznaje i nazywa wybrane barwy,
- potrafi wskazać i opisać różnice między dniem a nocą,
- uczestniczy w zabawach badawczych i próbuje samodzielnie formułować wnioski,
- zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z ognia.

3.    Jak dbać o pluszaki i domowe zwierzaki ( 2 tygodnie)
( Dziecko):
- uczy się szacunku i dbałości o swoje rzeczy,
- wzbogaca swoją wiedzę na temat wybranych zwierząt,
- uczy się zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami,
- stosuje określenia opisujące miejsce położenia przedmiotów w przestrzeni,
- doskonali koncentrację i sprawność manualną.


 

 

05 listopada 2018

ZOBACZ TAKŻE:

21 stycznia 2020
Więcej zdjęć z Balu karnawałowego 2020 na naszym Dysku tutaj.
21 stycznia 2020
Serdecznie gratulujemy Pawełkowi W., Hani S., Oli N., Igusi S., Izuni B., Kubusiowi K. i Tomusiowi O. z grupy SÓWEK za zdobycie uznania Jury w Konkursie Plastycznym "Świąteczne Aniołki" organizowanym

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH