Misie - Tematyka zajęć - październik 2019

TEMATYKA MIESIĄCA- PAŹDZIERNIK

1.    Pani Jesień puka do drzwi
( Dziecko):
- słucha utworu literackiego,
- rozwija poczucie rytmu i tempa,
- polisensorycznie poznaje liście,
- obserwuje przyrodę i dostrzega, jak się zmienia,
- posługuje się określeniami dotyczącymi zjawisk pogodowych,
- układa rytmy z materiału przyrodniczego,
- potrafi wymienić oznaki jesieni,
- przelicza, stosuje określenia „ tyle samo”, „ mniej”, „ więcej”,
2.    Prezenty od Pani Jesieni
( Dziecko):
- nazywa dary jesieni,
- przelicza elementy,
- usprawnia koordynację słuchowo- wzrokową,
- rozwija poczucie rytmu,
- wskazuje różnice i podobieństwa,
- rozpoznaje drzewa, owoce i liście,
- doskonali pamięć i spostrzegawczość.
3.    Jestem zdrowym przedszkolakiem
( Dziecko:)
- potrafi wypowiadać się na temat ilustracji,
- poprawnie liczy na konkretach,
- chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej,
- składa obrazek z części,
- wyzwala twórczą aktywność ruchową,
- określa strony ciała,
- dostrzega i kontynuuje rytmy,
- planuje zdrowe posiłki.
4.    Kiedy mamy dzień, a kiedy noc?
( Dziecko:)
- dostrzega zmiany dnia i nocy,
- usprawnia motorykę małą,
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach,
- klasyfikuje przedmioty,
- objaśnia kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej,
- dostrzega przeciwieństwo.
5.    Mój dom
( Dziecko:)
- zna swoje imię, nazwisko i adres,
- wskazuje elementy z których składa się dom,
- buduje z klocków,
- czepie radość z wspólnej zabawy,
- łączy przedmioty w pary,
- rozwiązuje zagadki,
- rozpoznaje i nazywa figury geometryczne,


 

 

02 października 2019

ZOBACZ TAKŻE:

20 października 2020
W związku z obostrzeniami, organizacją pracy itp. informujemy, że od poniedziałku 26.10. : Przyprowadzanie dzieci odbywa się od 6:30 - 8:25 Odbieranie dzieci : Dzieci bez podwieczorku od 12:40 -
08 października 2020
Od poniedziałku 08 października do 29 października 2020 r. nasze przedszkole po raz kolejny weźmie udział w zbiórce kasztanów. Pieniążki uzyskane z zbiórki przekażemy jak co roku na "kotki". Kasztany

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH