Misie - Tematyka zajęć - wrzesień 2019

TEMATYKA ZAJĘĆ- WRZESIEŃ

1.    Przedszkole moim drugim domem
( Dziecko):
- poznaję swoją salę, kolegów/ koleżanki,
- rozpoznaje i nazywa swoje emocje,
- rysuje proste wzory graficzne,
- orientuje się w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni,
- buduje wielozdaniowe wypowiedzi,
- usprawnia aparat mowy,
- zna i nazywa kolory.
2.    W przedszkolu jesteśmy bezpieczni
( Dziecko:)
- zna znaczenie słowa „ bezpieczeństwo”,
- ćwiczy percepcję wzrokową,
- kształci poczucie rytmu i umiejętności wokalne,
- utrwala znajomość numerów alarmowych,
- dzieli słowa na sylaby.
3.    Nasze zabawy
( Dziecko:)
- przestrzega zasad panujących podczas zajęć,
- integruję się z grupą rówieśniczą,
- ćwiczy spostrzegawczość,
- porównuje wielkość elementów,
- ćwiczy rysowanie po śladzie,
- posługuje się określeniami : nad, pod, obok, za, na
4.    Każdy z nas jest inny
( Dziecko:)
- czerpie radość z zabawy,
- wskazuje osoby na podstawie opisu i ich wyglądu,
- doskonali sprawność  manualną,
- odczuwa przynależność do grupy,
- przelicza elementy,
- segreguje zabawki ze względu na kolor,
- zna i stosuje zwroty grzecznościowe.

 

02 września 2019

ZOBACZ TAKŻE:

01 lipca 2020
Dziękując Wam Kochani Rodzice za współpracę w tym najtrudniejszym roku szkolnym żywię nadzieję, że spotkamy się w normalnych warunkach po wakacjach. Życzę wspaniałej pogody, bezpiecznego wypoczynku i za wszystko, co
01 lipca 2020
Z dniem 30 czerwca br. konto Rady Rodziców z przyczyn obiektywnych zostaje zamknięte. Proszę o niedokonywanie wpłat.

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH