Misie: Tematyka styczeń 2019

TEMATYKA STYCZEŃ 


1.    Nowy rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą
( Dziecko):
- Dostrzega występowanie zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy, zapoznanie  
  dzieci z nazwami,
- Rozwija zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych,
- Poznaje utwory literackie o wartościach  wychowawczych.

 

2.    Gdzie jest gorąco i pachnąco?
( Dziecko):
- Poznaje kuchnię jako miejsce przygotowania posiłków oraz podstawowe
  elementy wyposażenia i ich przeznaczenia.
- dowiaduje się, że posiłki w przedszkolu przygotowuje pani kucharka.
- Ogląda strój kucharki, poznaje nazwy: fartuch, czepek.
- Dostrzega, że do przygotowania potraw jest potrzebna wysoka temperatura.

 

3.    Kogo spotkam na balu?
( Dziecko):
- Wykazuje zainteresowanie książką jako źródłem ciekawych przeżyć.
- Kształtuje umiejętność pojmowania tekstu literackiego.
- Doskonali umiejętność koncentracji uwagi.
- Utrwala nazwy kolorów.

 

4.    Co lubię robić z babcią i dziadkiem?
( Dziecko):
- Nabywa śmiałości i umiejętności w wypowiadaniu swoich myśli.
- Opisuje podstawowe cechy wyglądu bliskich członków rodziny.
- Doskonali percepcję wzrokową.
- Uczy się dłuższego skupienia uwagi na wykonywanym zadaniu.

 

5.    Zima dobra czy zła?
( Dziecko):
- Rozwija ekspresję ruchową.
- Dostrzega charakterystyczne cechy zimy.
- Zgodnie uczestniczy w zabawach.
- Doskonali umiejętność wypowiadania się na określony temat.
- Ćwiczy koncentrację uwagi i koordynację wzrokowo- ruchową.


 

 

09 stycznia 2019

ZOBACZ TAKŻE:

30 marca 2020
Kochani Rodzice !  Od dziś oficjalnie (a poprzednio także, ale bez prawnych przesłanek) prowadzimy pracę zdalnie. Oznacza to, że nauczyciele wysyłają Wam (ustalonymi wspólnie kanałami komunikacji ) propozycje zajęć i
30 marca 2020
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego wydłużono i okres składania wniosków do dnia 8 kwietnia 2020 r. Prosimy o składanie podpisanych wniosków wraz z potwierdzającymi dokumentami w kopercie do skrzynki

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH