PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

Konto Rady Rodziców

56 1050 1230 1000 0023 5357 3807 

 

Opłaty za przedszkole:

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468

 

Deklaracja dostępności

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W GLIWICACH

 

DLA RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

Ochrona danych osobowych

 

Inspektorem ochrony danych w placówce jest Paweł Gabriel 

 

Informacje o przetwarzaniu danych

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 18, z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Brzozowej 50 , reprezentowane przez Dyrektora, panią Bożenę Kobierską

e-mail: przedszkole@przedszkole.gliwice.pl 

 

sekretariat@pm18.gliwice

 

tel.: 32 270-37-84 

 

W sprawach związanych z  danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, panem Pawłem Gabriel email iodpm18@rodoplatforma.pl lub telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu

Dane będą przetwarzane w celach określonych w rejestrze czynności przetwarzania dostępnym w sekretariacie Placówki.  

Dane mogą być udostępniane odbiorcom określonym w rejestrze czynności przetwarzania. 

Dane będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej oraz w rejestrze czynności przetwarzania. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.  

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej  wycofania w każdym momencie. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

Podanie danych w zakresie wymaganym prawem, jest warunkiem koniecznym do udziału w rekrutacji, korzystania z oferty edukacyjno-wychowawczej, realizacji umowy o pracę, korzystania ze świadczeń socjalnych i podobnych. W niektórych przypadkach podanie danych jest wymogiem prawnym. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie), jeżeli uważa Pan/Pani, że dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem. 

Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, za wyjątkiem danych wykorzystywanych w procesie rekrutacji, podczas którego system podejmuje decyzję o wytypowaniu kandydata na ucznia na podstawie kryteriów określonych w zasadach rekrutacji.