PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

Ochrona danych osobowych


Inspektor ochrony danych:

Przemysław Adam Śmiejek 

tel.  (+48 ) 32 7570848

 

Informacje o przetwarzaniu danych

 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 18 reprezentowany przez Dyrektora, panią Bożenę Kobierskąz siedzibą w Gliwicach, przy ul. Brzozowej 50 

e-mail: przedszkole@przedszkole.gliwice.pl 

sekretariat@pm18.gliwice

                                                                 

tel.: 32 270-37-84

 

W sprawach związanych z  danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, panem Przemysławem Adamem Śmiejkiem pod numerem telefonu +48 32 757-0-848

 

Dane będą przetwarzane w celach określonych w rejestrze czynności przetwarzania dostępnym w sekretariacie Placówki. 

 

Dane mogą być udostępniane odbiorcom określonym w rejestrze czynności przetwarzania.

 

Dane będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej oraz w rejestrze czynności przetwarzania.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej  wycofania w każdym momencie. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 

Podanie danych w zakresie wymaganym prawem, jest warunkiem koniecznym do udziału w rekrutacji, korzystania z oferty edukacyjno-wychowawczej, realizacji umowy o pracę, korzystania ze świadczeń socjalnych i podobnych. W niektórych przypadkach podanie danych jest wymogiem prawnym. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie), jeżeli uważa Pan/Pani, że dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem. 

 

Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, za wyjątkiem danych wykorzystywanych w procesie rekrutacji, podczas którego system podejmuje decyzję o wytypowaniu kandydata na ucznia na podstawie kryteriów określonych w zasadach rekrutacji.

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH