SŁONECZKA - TEMATYKA ZAJĘĆ - WRZESIEŃ 2019

1. Tydzień 1 - Krąg tematyczny: Jestem przedszkolakiem
Dziecko:
– rozpoznaje swoją szafkę w szatni i miejsce przy stole
– bawi się wybranymi przez siebie zabawkami i na prośbę nauczyciela odkłada zabawki na miejsce
– potrafi powiedzieć, jak ma na imię
– stara się jeść samodzielnie
– wie, że nie wolno oddalać się z sali
– pokazuje i nazywa części swojego ciała
– siada w siadzie skrzyżnym

2. Tydzień 2 -  Krąg tematyczny: W przedszkolu jest miło i bezpiecznie
Dziecko:
– poznaje zasady panujące w przedszkolu
– przyłącza się do zabawy w kręgu
– naśladuje gesty nauczyciela podczas zabawy
– rozstaje się z rodzicami bez lęku
– prosi nauczyciela o pomoc, jeśli jej potrzebuje, komunikuje swoje potrzeby
– porusza się przy dźwiękach piosenki
– uczestniczy w czynnościach porządkowych
– bez obaw i bezpiecznie porusza się po całej sali przedszkolnej
– rozumie pojęcie „para"

3. Tydzień 3 - Krąg tematyczny: Lubię bawić się w przedszkolu
Dziecko:
– wskazuje zabawki, którymi lubi się bawić
– ogląda książki w kąciku czytelniczym
– komunikuje się krótkimi zdaniami
– śpiewa piosenki i powtarza krótkie rymowanki wraz z nauczycielem
– nazywa poszczególne zabawki
– mówi o tym, co lubi i czego nie lubi
– wykonuje ćwiczenia oddechowe i usprawniające aparat mowy
– rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory
– stara się utrzymać równowagę, chodząc po sznurku

4. Tydzień 4 - Krąg tematyczny: W przedszkolu nie jestem sam
Dziecko:
– chętnie uczestniczy w zabawie w kręgu
– podaje ręce dzieciom
– rozmawia z innymi dziećmi podczas swobodnej zabawy
– uczestniczy w zabawach integracyjnych
– samodzielnie spożywa posiłki
– stara się samodzielnie ubierać przed wyjściem do ogrodu, na spacer
– uczy się dzielić zabawkami
– używa zwrotów: „dzień dobry” i „do widzenia”
– maszeruje po obwodzie koła
– chodzi i biega szybko lub wolno – zgodnie z poleceniem
nauczyciela
– bawi się masami plastycznymi: plasteliną, ciastoliną itp.
– bierze udział w rozmowie zainspirowanej treścią wysłuchanego


 

 

02 września 2019

ZOBACZ TAKŻE:

30 marca 2020
Kochani Rodzice !  Od dziś oficjalnie (a poprzednio także, ale bez prawnych przesłanek) prowadzimy pracę zdalnie. Oznacza to, że nauczyciele wysyłają Wam (ustalonymi wspólnie kanałami komunikacji ) propozycje zajęć i
30 marca 2020
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego wydłużono i okres składania wniosków do dnia 8 kwietnia 2020 r. Prosimy o składanie podpisanych wniosków wraz z potwierdzającymi dokumentami w kopercie do skrzynki

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH