PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

Konto Rady Rodziców

56 1050 1230 1000 0023 5357 3807 

 

Opłaty za przedszkole:

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468

 

Deklaracja dostępności

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

Sówki - Tematyka zajęć - październik 2019

 1. Pani Jesień i jej wspaniałe stroje 

Cele ogólne 

Obszar fizyczny 

- aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych i muzycznych 

- wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych 

- wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach (podczas ćwiczeń gimnastycznych, zabawy, pracy przy stoliku, posiłków) 

Obszar emocjonalny 

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi 

- wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób 

Obszar społeczny 

- kształtowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej 

- doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach 

- budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych – wyrażanie potrzeb własnych, zauważanie potrzeb innych - wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym (czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym) Obszar poznawczy 

- wdrażanie do wyjaśniania świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej 

- doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby 

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek) 

- rozróżnianie głoski „a” w nagłosie i wygłosie 

- poznanie obrazu graficznego głoski „a” – litery „A”, „a” 

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek 

- rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji 

- poznanie obrazu graficznego liczby „2” 

- wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi cech charakterystycznych dla pór roku (opadanie liści, zbieranie zapasów na zimę, odloty ptaków, krótszy dzień, chłód, deszcz) 

- rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności  


2.  Co nam jesień w koszach niesie? 

Cele ogólne 

Obszar fizyczny 

- aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych 

- wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych 

- wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach 

- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się podczas posiłków 

- wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania 

- wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami 

- rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych (korzystanie z toalety, mycie rąk, mycie zębów) 

Obszar emocjonalny 

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi 

- wdrażanie do respektowania cudzych emocji 

Obszar społeczny 

- rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej 

- doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach 

- budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania) 

Obszar poznawczy 

- rozbudzanie zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie 

- wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych 

- rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności 

- doskonalenie syntezy i analizy słuchowej na poziomie sylaby 

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek) 

- poznanie obrazu graficznego głoski „e” – litery „E”, „e” 

- usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „e”, „E” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „e” w nagłosie i wygłosie) 

- poznanie obrazu graficznego liczby „3” 


3.  Uczymy się dbać o swoje zdrowie 

Cele ogólne 

Obszar fizyczny 

- aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych 

- wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych 

- wdrażanie do dbania o prawidłową pozycję ciała w różnych sytuacjach 

- rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych (korzystanie z toalety, mycie rąk, mycie zębów) 

- wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania 

- wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami 

Obszar emocjonalny 

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi 

- wdrażanie do respektowania cudzych emocji 

- kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami Obszar społeczny 

- wdrażanie do respektowania praw i obowiązków swoich i innych osób 

- doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach 

- wdrażanie do porozumiewania się za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej 

- budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach 

Obszar poznawczy 

- rozwijanie poczucia rytmu muzycznego 

- rozwijanie sprawności manualnej 

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat - kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej 

- kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod) 

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego 

- rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności 

- poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i” 

- poznanie obrazu graficznego liczby „4” 


4. Niezwykły rytm przyrody 

Cele ogólne 

Obszar fizyczny 

- aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych 

- wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych 

- wdrażanie do dbania o prawidłową pozycję ciała w różnych sytuacjach 

- wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania 

- rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych i samoobsługowych 

Obszar emocjonalny 

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi 

- wdrażanie do respektowania cudzych emocji 

- kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami Obszar społeczny 

- wdrażanie do respektowania praw i obowiązków swoich i innych osób 

- doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach 

- budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach

 Obszar poznawczy 

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat - kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej 

- poznanie obrazu graficznego głoski „m” – litery „M”, „m” - rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego 

- rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku 

- rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności 

- poznanie obrazu graficznego liczby „5” 

- rozwijanie poczucia rytmu muzycznego 

- rozwijanie sprawności manualnej 

 

02 października 2019

ZOBACZ TAKŻE:

06 listopada 2020
Serdecznie zapraszamy dzieci z wszystkich grup do udziału w konkursie- atrakcyjne nagrody czekają. Zobacz zasady i weź udział

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W GLIWICACH

 

DLA RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram