Tematyka Gwiazdek na czerwiec

I tydzień

 

Z końca świata czy zza ściany , to przyjaciel nasz kochany

 

Cele ogólne;

 • Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju;
 • Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur;
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków; 
 • Odczytywanie symboli na mapie i globusie.

 

II tydzień

 

Coś się skrada , coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

 

Cele ogólne;

 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli;
 • Rozwijanie zdolności liczenia, dodawania i odejmowania oraz grupowania elementów ( określania liczby elementów w zbiorze, rozumienie pojęcia ,, równoliczny");
 • Ćwiczenia spostrzegawczości, pamięci i wrażliwości słuchowej;
 • Kształtowanie zdolności negocjowania podczas wspólnego tworzenia gierści ganek.

 

III i IV tydzień 

 

Góry , morze , wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

 

Cele ogólne;

 • zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski;
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli formie zdań( poprawnych składniowo, logicznie i gramatycznie);
 • Uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt;
 • Budzenie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania;
 • Wdrażanie dzieci do wyodrębniania głosek w prostych słowach;
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.

  

 

07 czerwca 2017

ZOBACZ TAKŻE:

01 lipca 2020
Dziękując Wam Kochani Rodzice za współpracę w tym najtrudniejszym roku szkolnym żywię nadzieję, że spotkamy się w normalnych warunkach po wakacjach. Życzę wspaniałej pogody, bezpiecznego wypoczynku i za wszystko, co
01 lipca 2020
Z dniem 30 czerwca br. konto Rady Rodziców z przyczyn obiektywnych zostaje zamknięte. Proszę o niedokonywanie wpłat.

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH