PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

Konto Rady Rodziców

56 1050 1230 1000 0023 5357 3807 

 

Opłaty za przedszkole:

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468

 

Deklaracja dostępności

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

Tematyka Gwiazdek na Grudzień

I tydzień
Moje zainteresowania
 Cele ogólne;

 • Rozwijanie i rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań dzieci
 • Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa
 • Kształcenie umiejętności opowiadania w uporządkowany sposób na temat swoich zainteresowań
 • Dostrzeganie zagrożeń będących następstwem rozwoju cywilizacji i powodujących niszczenie środowiska przyrodniczego raf koralowych
 • Rozwijanie zainteresowań i umiejętności poznawczych podczas wykonywania doświadczeń  pozwalających zrozumieć różne zjawiska fizyczne

 

II tydzień
Zgoda wszystkim potrzebna
Cele ogólne;

 • Uświadomienie dzieciom najczęstszych przyczyn i sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów
 • Doskonalenie umiejętności szukania racjonalnych rozwiązań konfliktów w relacjach społecznych
 • Wzmacnianie kontroli emocjonalnej w sytuacjach trudnych
 • Budowanie prawidłowych relacji i dążenie do przestrzegania zasad zachowania w grupie rówieśniczej
 • Rozwijanie empatii i hamowanie reakcji agresywnych
 • Tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania , sprzyjającej otwartemu komunikowaniu o własnych przeżyciach , problemach

 

III tydzień
Choinkowe czary
Cele ogólne;

 • Poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowania do świąt
 • Rozwijanie zmysłu estetycznego przez dostrzeganie piękna sztuki ludowej,  regionalnej oraz rękodzieła artystycznego
 • Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy
 • Zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w akcjach o charakterze charytatywnym jako elementu tradycji bożonarodzeniowej

 

IV tydzień
Zimowy czas
Cele ogólne;

 • Poprawne budowanie dłuższych wypowiedzi w czasie przeszłym
 • Rozpoznawanie produktów spożywczych za pomocą różnych zmysłów
 • Ustalanie położenia elementów na kartce
 • Utrwalanie wiedzy  na temat pór roku i ich cykliczności
 • Zgodna współpraca z dziećmi podczas gier, zajęć plastycznych

 

06 grudnia 2017

ZOBACZ TAKŻE:

06 listopada 2020
Serdecznie zapraszamy dzieci z wszystkich grup do udziału w konkursie- atrakcyjne nagrody czekają. Zobacz zasady i weź udział

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W GLIWICACH

 

DLA RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram