Tematyka Gwiazdek na luty 2018

II tydzień
Zdrowie jest najważniejsze
Cele ogólne:
- kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych
- dostarczenie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających
- zdrowiu
- wdrażanie do systematycznego dbania o higienę ciała i jamy ustnej
- uświadomienie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportów zimowych

 

III tydzień
W drodze do sukcesu
- uświadomienie dzieciom znaczenia wytrwałości i pracowitości w dążeniu do celu
- wyrabianie pozytywnej samooceny i wiary we własne  możliwości
- wdrażanie do przestrzegania przyjętych reguł oraz rozwijanie odporności
   emocjonalnej w sytuacji pojawiających się problemów, przegranej
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności w trakcie różnorodnych działań twór-
   czych

 

IV tydzień
Świat w książkach zapisany
Cele ogólne;
- rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy, przeżyć i doświadczeń
- przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika , potrafiącego korzystać 
   z biblioteki i czytelni
- nauka korzystania z książek w sposób samodzielny , refleksyjny i twórczy
- wzbogacanie wiedzy i słownictwa związanego z powstawaniem książek
- wdrażanie do szanowania książek i właściwego z nich korzystania

 

14 lutego 2018

ZOBACZ TAKŻE:

21 stycznia 2020
Więcej zdjęć z Balu karnawałowego 2020 na naszym Dysku tutaj.
21 stycznia 2020
Serdecznie gratulujemy Pawełkowi W., Hani S., Oli N., Igusi S., Izuni B., Kubusiowi K. i Tomusiowi O. z grupy SÓWEK za zdobycie uznania Jury w Konkursie Plastycznym "Świąteczne Aniołki" organizowanym

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH