PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

Konto Rady Rodziców

56 1050 1230 1000 0023 5357 3807 

 

Opłaty za przedszkole:

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468

 

Deklaracja dostępności

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

Tematyka Gwiazdek na marzec 2018

I tydzień 


Nasze zwierzęta
Cele ogólne;

 • wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o zwierzętach i ich cechach świadczących o dostosowaniu do środowiska, w którym żyją
 • wzbudzanie uczuć empatycznych w stosunku do zwierząt i uświadomienie konieczności respektowania ich praw
 • -zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobami opieki nad nimi
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za warunki życia posiadanych zwierząt
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria
 • uświadomienie dzieciom korzyści płynących z hodowli zwierząt gospodarczych

 

II tydzień


Ważna sprawa - odpowiedzialność
Cele ogólne ;

 • wprowadzenie w świat wartości moralnych oraz uświadomienie znaczenia odpowiedzialności w życiu każdego z nas
 • rozumienie konieczności rzetelnego wypełniania obowiązków i przyjętych zobowiązań zarówno w rodzinie , jak i poza nią
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej opartych na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności
 • wdrażanie do poszanowania świata przyrody i opiekuńczego stosunku do zwierząt
 • wyrabianie szacunku do dziedzictwa kulturowego i dbałości o najbliższe otoczenie
 • kształcenie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości
 • wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną i uświadomienie własnych powinności wobec najbliższych

 

III i IV tydzień


Radosna Wielkanoc
Cele ogólne;

 • przybliżanie tradycji i symboli narodowych Świąt Wielkanocnych oraz poznanie obyczajów własnego regionu
 • rozbudzenie chęci kultywowania zwyczajów i aktywnego włączenia się w przygotowania do świąt
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych
 • wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną oraz uświadomienie znaczenia rodzinnych spotkań
 • założenie tradycyjnej hodowli owsa , rzeżuchy oraz wdrażanie do systematycznego
 • dbania o rośliny i obserwowania ich wzrostu
 • deklamowanie wierszy z zastosowaniem odpowiedniej modulacji głosu i intonacji. 


 

 

05 marca 2018

ZOBACZ TAKŻE:

06 listopada 2020
Serdecznie zapraszamy dzieci z wszystkich grup do udziału w konkursie- atrakcyjne nagrody czekają. Zobacz zasady i weź udział

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W GLIWICACH

 

DLA RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram