Tematyka Gwiazdek na Styczeń 2018

I tydzień
Mierzymy czas
Cele ogólne:

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania rytmu , powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich
 • rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu
 • poszerzenie zasobu słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określaniem czasu
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku
 • kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów w różnych sytuacjach zadaniowych 

 

II tydzień
W poszukiwaniu mądrości
Cele ogólne:

 • okazywanie szacunku autorytetom moralnym i intelektualnym
 • dostrzeganie cech charakteru sprzyjających rozwijaniu zdolności i talentów
 • wdrażanie do szukania i korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy
 • doskonalenie umiejętności dokonywania oceny postępowania innych i odróżniania spraw ważnych od błahych
 • rozwijanie wiary we własne możliwości oraz wytrwałości w dążeniu do celu i umiejętności planowania działań

  
III tydzień
Zawsze pamiętam o babci i dziadku
Cele ogólne:

 • wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi członkami rodziny
 • zachęcanie dzieci do podtrzymywania rodzinnych zwyczajów i tradycji
 • rozbudzanie empatii i uczenie właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych
 • kształtowanie gotowości do niesienia pomocy i respektowania prawa do wypoczynku najbliższych
 • kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec osób starszych

 

IV tydzień
Zdrowie jest najważniejsze
Cele ogólne:

 • dostarczenie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia , ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu
 • kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych
 • rozumienie potrzeby wizyty u lekarza w celach profilaktycznych lub w wypadku odczuwania objawów choroby
 • dostarczenie wzorców prawidłowego zachowania podczas wizyty u lekarzam w celu eliminowania niechęci i lęku
 • wdrażanie do systematycznego dbania o higienę ciała i jamy ustnej
 • uświadomienie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportów zimowych

 

04 stycznia 2018

ZOBACZ TAKŻE:

01 lipca 2020
Dziękując Wam Kochani Rodzice za współpracę w tym najtrudniejszym roku szkolnym żywię nadzieję, że spotkamy się w normalnych warunkach po wakacjach. Życzę wspaniałej pogody, bezpiecznego wypoczynku i za wszystko, co
01 lipca 2020
Z dniem 30 czerwca br. konto Rady Rodziców z przyczyn obiektywnych zostaje zamknięte. Proszę o niedokonywanie wpłat.

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH