Tematyka na listopad

I tydzień
Jestem Polakiem i Europejczykiem

 

Cele ogólne:
- nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych
- rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami naszego kraju
- rozumienie znaczenia i odczuwanie szacunku dla symboli narodowych
- wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju i Europy
- poznanie podstawowych informacji na temat krajów Unii Europejskiej
- doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów

 

II tydzień
Jesienne eksperymenty

 

Cele ogólne;
- wzbogacenie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych i pogodowych charakterystycznych dla jesieni
- poszerzenie wiadomości na temat roli wiatru w przyrodzie i sposobów jego  wykorzystywania przez człowieka
- kształcenie postaw proekologicznych związanych z oszczędnym i racjonalnym  gospodarowaniem zasobami wody
- uświadomienie , jakich rzeczy nie należy robić bez zgody i kontroli osoby  dorosłej
- porównywanie liczebności zbiorów przez przeliczanie i grupowanie w pary

 

III tydzień
Zwierzęta jesienią
Cele ogólne;
- wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy
- rozumienie istoty zmian zachodzących w świecie przyrody związanych z  aktualną porą roku
- doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względy na różne kryteria związane z systematyką czy ich trybem życia
- wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki

 

IV tydzień
Szanujmy się wzajemnie

 

Cele ogólne;
- kształtowanie zdolności do empatii oraz umiejętności rozpoznawania i  nazywania uczuć własnych i innych ludzi
- budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie  rówieśniczej
- poznawanie sposobów radzenia sobie z napięciami i panowania nad różnego  rodzaju emocjami
- budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby

 

01 listopada 2017

ZOBACZ TAKŻE:

01 lipca 2020
Dziękując Wam Kochani Rodzice za współpracę w tym najtrudniejszym roku szkolnym żywię nadzieję, że spotkamy się w normalnych warunkach po wakacjach. Życzę wspaniałej pogody, bezpiecznego wypoczynku i za wszystko, co
01 lipca 2020
Z dniem 30 czerwca br. konto Rady Rodziców z przyczyn obiektywnych zostaje zamknięte. Proszę o niedokonywanie wpłat.

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH