Tematyka na październik

I tydzień
Opowieści złotej jesieni
Cele ogólne;
- utrwalenie i  usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku
- zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i
   w lesie  
- uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni
- uświadomienie konieczności chronienia przyrody
- pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych
   dla bieżącej pory roku

 

II tydzień 
Owoce, jarzynki - kolorowe witaminki
Cele ogólne;
- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych
   oraz owoców i warzyw
- uświadomienie znaczenia spożywania owoców i warzyw dla zdrowia
- wyodrębnianie i nazywanie elementów budowy roślin oraz wskazywanie części 
   jadalnych
- wzbudzanie zainteresowania czytaniem przez globalne czytanie wyrazów
- doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji oraz wyodrębniania podzbioru

 

III tydzień
Jesienne spacery
Cele ogólne;
- dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla wczesnej i późnej
   jesieni
- wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z poznawaniem świata przyrody
- rozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygoto-
   waniem do zimy
- wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką
- doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania gier planszowych

 

IV tydzień
Piękno jest wszędzie
Cele ogólne;
- rozwijanie zdolności przeżywania piękna w kontakcie ze sztuką i naturą
- dostrzeganie wartości świadczących o pięknie wewnętrznym człowieka
- uwrażliwienie dzieci na piękno i estetykę w najbliższym otoczeniu
- gromadzenie artystycznych i estetycznych doświadczeń pozwalających
   kształtować własny gust i wyczucie dobrego smaku
- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze
- uświadomienie konieczności dbania i szanowania dóbr naturalnych i materialnych
   w otoczeniu człowieka
- kształcenie krytycznego stosunku do wszelkich przejawów wandalizmu
   czy działania na szkodę przyrody

 

 

 

05 października 2017

ZOBACZ TAKŻE:

01 lipca 2020
Dziękując Wam Kochani Rodzice za współpracę w tym najtrudniejszym roku szkolnym żywię nadzieję, że spotkamy się w normalnych warunkach po wakacjach. Życzę wspaniałej pogody, bezpiecznego wypoczynku i za wszystko, co
01 lipca 2020
Z dniem 30 czerwca br. konto Rady Rodziców z przyczyn obiektywnych zostaje zamknięte. Proszę o niedokonywanie wpłat.

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH