PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

Konto Rady Rodziców

56 1050 1230 1000 0023 5357 3807 

 

Opłaty za przedszkole:

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468

 

Deklaracja dostępności

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

Tematyka na wrzesień

I tydzień
Razem w pracy i w zabawie
Cele ogólne;
- kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej
- budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji
- wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu
- rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie
- wdrażanie do przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa

 

II tydzień
Letnie wspomnienia
Cele ogólne;
- zapoznanie z różnymi regionami naszego kraju ze zwróceniem uwagi na elementy charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów
- poznanie zasad zachowania się i bezpieczeństwa w różnych środowiskach
- doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów ze względu na różne kryteria
- budzenie więzi z naszym krajem oraz rodzinną miejscowością
- doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym

 

III tydzień 
Bezpieczeństwo najważniejsze
Cele ogólne;
- uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących różnych  aspektów życia
- poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu
- kształtowanie właściwych zachowań w kontaktach z osobą obcą
- rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych
- kształtowanie orientacji przestrzennej, a w szczególności umiejętności określania kierunków  

 

IV tydzień
Przyjacielem być - przyjaciela mieć
Cele ogólne;
- uświadomienie wartości więzi międzyludzkich , takich jak : koleżeństwo,  przyjaźń
- przybliżanie podstawowych zasad moralnych , jakie należy respektować w relacjach z innymi
- uczenie się komunikowania swoich potrzeb , pragnień i otwartości na uczucia innych
- nawiązywanie życzliwych kontaktów z rówieśnikami

Witam wszystkich Rodziców w nowym roku szkolnym 2017/18🤗
Pragnę poinformować Państwa , o najbliższych planach dotyczących 
naszej grupy.
27.09.2017 roku planujemy wyjazd do Nadleśnictwa Rudziniec
W planie wycieczki:
- ścieżka edukacyjna
- ognisko ( pieczenie kiełbasek)
Musimy pokryć jedynie koszt przejazdu autokarem
Wyjedziemy po śniadaniu, przyjazd ok 13:30

 

Dokładne informacje odnośnie wycieczki zostaną umieszczone na naszej tablicy w szatni w najbliższym czasie.
Pozdrawiam serdecznie , życzę owocnej współpracy 

 

14 września 2017

ZOBACZ TAKŻE:

06 listopada 2020
Serdecznie zapraszamy dzieci z wszystkich grup do udziału w konkursie- atrakcyjne nagrody czekają. Zobacz zasady i weź udział

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W GLIWICACH

 

DLA RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram