Zwroty za marzec 2020 za pobyt dzieci

Pani Ewa Weber Zastępca Prezydenta Miasta podpisała zarządzenie w sprawie czasowego wstrzymania stosowania zarządzenia nr PM-165/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu i terminu wnoszenia przez rodziców i opiekunów prawnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych 5 godzin dziennie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.

 

Link do zarządzenia: https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/zarzadzenia_prezydenta_miasta,80746,1

Dzieci odchodzące z przedszkola otrzymają zwrot za pobyt i wyżywienie, pozostałe tylko za pobyt. W razie powrotu zapłacą całość z góry. Zwroty otrzymają rodzice na konta podane w deklaracjach.

 

Bożena Kobierska - dyrektor przedszkola 

 

21 kwietnia 2020

ZOBACZ TAKŻE:

29 maja 2020
Od 1 czerwca nasze przedszkole wznawia dzialalność opiekuńczą w obostrzeniach sanitarnych i w nowej organizacji. Przypominamy, ze działalność wznawiamy dla najbardziej potrzebujacych rodziców oraz, ze nadal w naszym regionie istnieje

GALERIA:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH

 

DLA

RODZICA

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

Instagram

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

ul. Brzozowa 50

41-100 Gliwice

 

(32) 270-37-84

przedszkole@przedszkole.gliwice.pl

 

nr konta do wpłat

37 1050 1230 1000 0023 5310 1468 ING Bank Slaski 

 

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18

W GLIWICACH